Bel direct: +31 (0)513 682 225

Validatie instituten

Per 1 januari 2010 moet een taxatierapport voor een financiering worden gevalideerd door een speciaal hiervoor erkend validatie-instituut. Dit instituut is erkend  door de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW. De extra kosten die dit met zich meebrengt zijn meeberekend bij de totaalprijs van een taxatierapport. Deze kosten worden door mij direct afgedragen aan het taxatie-instituut. U vindt ze apart vermeld terug op uw faktuur.

Op dit moment ben ik bij twee instituten aangemeld: Het NWWI en de TaxateursUnie.

NHG-taxatie

Voor een financiering
moet en taxatierapport worden gevalideerd (goedgekeurd) door een validatie instituut. Deze instituten zien erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijk richtlijnen is opgesteld. Geldverstrekkers, intermediairs en consumenten krijgen zo heldere, objectieve en betrouwbare woningtaxaties die inzicht geven in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is gekomen.

 

De taxateur werkt binnen een vastgesteld werkgebied.
Om de waarde van de woning vast te stellen volgt de taxateur een heldere, eenduidige methode. Een validatie instituut kijkt zowel handmatig als geautomatiseerd taxatierapporten na. Dit gebeurt aan de hand van computer rekenmodellen die uit verschillende bronnen putten voor wat betreft de getaxeerde waarden en handmatig voor wat betreft de antwoorden die in een taxatierapport worden gegeven. Aan elke woning is een set modelwaarden gekoppeld. Deze waarden zijn gebaseerd op een vergelijking met andere panden. Bij de taxatie vormen ze altijd het uitgangspunt Indien een taxateur in zijn of haar rapport te ver afwijkt van bijvoorbeeld de waarden die een rekenmodel voorschotelt moet de afwijking worden onderbouwd. Daarmee maakt hij inzichtelijk hoe de taxatie tot stand is gekomen en onderschrijft dit door het taxatierapport rechtsgeldig te ondertekenen. Met zijn kennis en expertise is de taxateur in staat in te schatten in hoeverre de modelwaarden overeenkomen met de specifieke situatie. De NHG accepteert elk taxatierapport dat via een erkend validatie instituut (zoals bijv. NWWI) is gecontroleerd en uitgebracht.

 

Zodra het taxatie instituut de taxatie heeft nagekeken en goed gekeurd krijgt de taxateur een seintje dat het rapport gevalideerd is. Dit is voor de taxateur het moment waarop het rapport elektronisch of handmatig kan worden ondertekend waarna het instituut het rapport beschikbaar stelt aan de geldverstrekker, intermediair en evt. de consument die het taxatierapport nodig heeft om een hypotheekdossier kompleet te maken. Een getekend papieren rapport is dan niet meer nodig. De uitgevoerde, door het validatie instituut gecontroleerde, taxatie wordt vervolgens geregistreerd in een centrale database.

 

Alleen taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen kunnen zich bij deze instituten aanmelden.