Bel direct: +31 (0)513 682 225

Tarieven

Bouwkundig rapport:
Het tarief voor een bouwkundig rapport wordt in overleg bepaald.

 

De taxateur mag een onderzoek in stellen naar factoren die de waarde van een huis kunnen beïnvloeden.

 

Voorbeelden:

  • Veranderingen in beleid, bestemming en gebruik in bestemmingsplannen, bouwverordeningen, drank- en horecawet, openluchtrecreatie en ontheffingen
  • Informatie over milieuvervuiling (bodem, lucht en water), eventuele aanwezige oude olietanks, enz.
  • Afgegeven vergunningen aan derden die van invloed (kunnen) zijn op het woongenot
  • Informatie van het kadaster

Deze informatie wordt veelal opgevraagd bij de gemeente. De gemeente kan hiervoor kosten in rekening brengen. Dit zijn de 'verschotten'. Iedere gemeente mag haar eigen tarieven vaststellen. Daardoor kan stad A aanmerkelijk duurder uitvallen dan stad B, terwijl in stad C helemaal geen kosten worden berekend.

 

Naast het raadplegen van het Kadaster voert de taxateur bijna altijd ook een onderzoek uit naar de eigendomspapieren. De taxateur dient te onderzoeken of de kadastrale gegevens overeenstemmen met het eigendomsbewijs, en of op het object erfdienstbaarheden, kettingbeding, erfpacht e.d. zijn gevestigd. Tevens blijkt uit de praktijk dat het noodzakelijk is om te controleren of de verkoper ook wel daadwerkelijk de eigenaar is. Ook extra kosten te maken voor dit onderzoek zijn inbegrepen.